Hrvatska Mensa / Mensa Croatia

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Obnovljivi izvori

energije u vašem domu

II. DIO

PREGLED LOKACIJE

Nakon što smo ustanovili potrebu za električnom energijom (vidi tablicu iz prethodnog broja), možemo dobiti okvirnu cijenu troškova ugradnje sustava od tvrtkâ koje se time bave. Iz te se procjene može izračunati i vrijeme isplativosti ugradnje, tj. nakon koliko se vremena uštedom na računima za električnu energiju vraća uloženo u ugrađeni sustav. Ta gruba procjena može nam pomoći pri odabiru proizvođača i tvrtke koja će izvoditi ugradnju.
Nakon odabira potrebno je detaljno snimanje lokacije na kojoj se ugrađuje sustav, izradba detaljnog projekta specifičnih potreba lokacije te odabir izvora koji su na toj lokaciji najisplativiji. Stručnjak bi trebao odrediti je li dovoljna samo solarna energija, samo energija vjetra ili pak njihova kombinacija i omjer svake od njih. Moguće je da u blizini postoji i potok koji u nekim slučajevima može zadovoljiti kompletnu potrebu za energijom.RecyclingRebecca_blacklogo_o_large_web
Efikasnost sustava uvelike ovisi o načinu potrošnje energije u kućanstvu ili tvrtki u koju se uvodi. Već spomenuti problemi su energetska efikasnost postojećih uređaja te njihova zamjena s ekonomičnijim i efikasnijim uređajima koji donose uštedu u budućnosti. U procjenu potreba i potrošnje poželjno je uključiti cijelu obitelj ili sve zaposlenike tvrtke, kako bi svatko znao o čemu se radi i doprinio uštedi energije.
Pitanja vezana za ugradnju sustava za iskorištavanje obnovljivih izvora energije koja se postavljaju potencijalnim korisnicima su:
• Zašto se ugrađuje sustav (sami su motivi bitan čimbenik, "zašto" je važnije od "što" i "kako")?
• Koji se izvori energije planiraju koristiti?
• Koja je osnovna namjena objekta (kuća za stanovanje, vikendica, radionica, ured)?
• Tko će se koristiti energijom sustava (koliko osoba)?
• Planiraju li se dodatne uštede u odnosu na postojeću potrošnju energije?
• Planira li se i čuvanje viška proizvedene energije ili će se on trošiti prema trenutačnim potrebama (akumulatori i baterije)?
• Planira li se postupno širenje sustava ili se odmah ugrađuje sustav koji će zadovoljavati sve buduće potrebe?
• Koji je željeni rok za ugradnju?
• Kolika su raspoloživa sredstva za ugradnju sustava?

SOLARNA ENERGIJA

Od sunčeve se energije obično koriste dva elementa: toplinska i svjetlosna energija. Toplinska energija zagrijava vodu u kolektrorima, koja se potom koristi za pranje ili grijanje. Solarna se svjetlosna energija s pomoću fotoćelija pretvara u istosmjernu električnu energiju (princip je isti kao kod džepnih kalkulatora koji rade na svjetlosnu energiju, ali je snaga proizvedene električne energije daleko veća).
Stručnjaci posjeduju uređaje koji određuju najpovoljnije pozicije za postavljanje opreme za prikupljanje solarne energije, a to su pozicije bez sjene ili sa što manje sjene i utjecaja godišnjih doba. Mogu se postaviti solarni paneli s fotoćelijama za pretvaranje sunčeve u električnu energiju ili solarni grijači za vodu. Pogodne pozicije mogu biti na više mjesta oko kuće ili na krovu kuće, pa je postavljanje stvar dogovora, estetike i praktičnosti.
Fotoćelije su najskuplji dijelovi sustava, stoga je potrebna optimizacija njihove proizvodnje. Najjača je insolacija od 10,30 do 14,30 sati, a poželjno je i više od toga. Solarni kolektori za grijanje vode manje su osjetljivi na zasjenu i nepovoljnije nagibe prema suncu, no za oba sustava osnova je izravno sunčevo svijetlo.
Za fotoćelije nije toliko bitna udaljenost od samog objekta, zbog malih gubitaka prilikom prijenosa električne energije, dok solarni kolektori za toplu vodu moraju biti postavljeni što bliže sustavu radi toplinskih gubitaka u cijevima. Dakle, što su dulje cijevi kojima se dovodi zagrijana voda, toplinski su gubitci veći.
Sustavi za zagrijavanje vode sunčevom energijom dimenzioniraju se tako da zadovolje potrebe kućanstva za toplom vodom tijekom jednoga sunčanog dana, za razliku od klasičnih bojlera kod kojih se potrebe za toplom vodom izražavaju u satima. Takvi sustavi solarnih kolektora ovisni su o pomoćnim, dodatnim grijačima vode, jer nakon više dana bez sunca topla se voda može dobiti samo uporabom pomoćnog sustava. Kod sustava za zagrijavanje vode sunčevom energijom, kao kod svih ostalih sustava, veoma je važna osobna ušteda potrošnje tople vode, kao i činjenica da takav sustav ljeti proizvodi dvostruko više tople vode nego u zimskim mjesecima. Sve to treba uzeti u obzir prilikom planiranja njegove ugradnje.
Prilikom ugradnje solarnih sustava nameću se sljedeća pitanja:
• Na koju biste lokaciju željeli postaviti solarne panele i solarne kolektore?
• Koji su vaši estetski zahtjevi?
• Biste li više željeli ugradnju na krov, na posebne nosače ili na tlo?
• Gdje je moguće smjestiti dodatne uređaje sustava (razvodne kutije, instalacije, upravljačke panele i sl.)?
• Gdje se nalazi razvodna električna kutija i električno brojilo?
• Gdje se nalaze postojeći grijači vode, bojleri?

 

Vinko Fabris, dipl. ing. šum.
www.fabris.hr

U sljedećemu broju:
ENERGIJA VJETRA
MIKRO HIDROELEKTRIČNI SUSTAVI
HIBRIDNI SUSTAVI

 
Baner