Postoje li na internetu dobri IQ testovi?

Na internetu postoji niz različitih IQ testova. Kako znati koji će vam dati prave rezultate? Zapravo, vrlo teško ili nikako.

O testovima na internetu najčešće nemamo dovoljno informacija na temelju kojih bismo zaključili zadovoljava li test sve potrebne uvjete da bude valjan IQ test. U svakom slučaju, svaki IQ test bi se trebao provoditi u standardiziranim uvjetima, što znači jasno određenima i jednakima za sve pristupnike, što je u slučaju testiranja na internetu vrlo teško kontrolirati.

Posao stvaranja IQ testa složen je i dugotrajan proces koji mora slijediti mnogo strogih pravila. Primjerice, morao bi biti što je više moguće kulturološki nepristran. Navedeno znači da bi rezultati na testu trebali što manje biti pod utjecajem kulturalne pripadnosti i prethodnog obrazovanja, pa se smatra da su kulturalno nepristraniji oni testovi koji nemaju zadatke s brojevima i riječima. Test bi također trebao biti potpuno standardiziran i normiran, tj. testiran na velikim populacijama, a zatim prilagođavan i dorađivan godinama.

Ukoliko želite riješiti najbolji i najmjerodavniji test koji trenutno postoji, morat ćete doći na naše testiranje. Mensa se trudi uvijek imati najbolji test koji trenutno postoji, a svako testiranje provodi ovlaštena psihologinja koja je jedina licencirana evaluirati testove te imati uvid u rezultate (Mensi bude dostavljen samo popis kandidata koji su zadovoljili kriterij za učlanjenje).

Ukoliko ipak želite riješiti test na internetu, čisto za zabavu, najbolji koji smo mi pronašli, nalazi se na web-stranicama Mense Danske.

I samo mala napomena o bodovanju -> ako vam netko kaže da ima IQ od 120 ili 150 ili 170, to samo po sebi zapravo ne znači mnogo. Različiti testovi imaju različite statističke parametre, tj. konkretnije standardne devijacije, te se ne mogu izravno uspoređivati. Navedeno primjerice znači da IQ 148 na testu koji je Hrvatska Mensa nekada koristila, odgovara IQ 131 na testu koji danas koristimo. Razlika je upravo u spomenutim statističkim parametrima, no ono što je ključno je da je u oba slučaja riječ o rezultatu kojim se kandidat svrstava u 2% najboljih u populaciji.

I naravno, ako želite zaista provjeriti kako stvari stoje, pogotovo ako ste na danskom testu ostvarili rezultat veći od 120, preporučujemo vam da dođete na pravo testiranje.