Previous Next

Hrvatska Mensa po prvi puta premašila 300 članova na milijun stanovnika!

 

U razdoblju od 13. do 15. listopada u Dallasu (SAD) održao se IBD 2023 (International Board of Directors), međunarodni sastanak svih predstavnika nacionalnih Mensi. Naš predstavnik Mario Erceg, koji je ujedno i Predsjednik Udruge, sudjelovao je na cjelodnevnim sastancima s ostalim predstavnicima nacionalnih Mensi, na kojima se raspravljalo o mnogim važnim pitanjima za Mensu International.

Što se tiče pozicije Hrvatske Mense u Mensi International, Hrvatska Mensa je s datumom 30. lipnja po prvi puta premašila 300 članova na milijun stanovnika, točnije 301,75 po decimalnoj brojci. Navedeni datum je svake godine mjerodavan za utvrđivanje relativne pozicije svake nacionalne Mense u Mensi International. Navedeni rezultat je Hrvatskoj Mensi osigurao ostanak u TOP10 nacionalnih Mensi po relativnom broju članova na milijun stanovnika.

Isto tako, po prvi puta broj mensaša u cijelom svijetu je premašio brojku od 150.000.